Sociogroep

Onze drijfveren

Sociogroep ziet trends in de maatschappij en arbeidsmarkt. Wij zien in hierin kansen voor organisaties om een goed resultaat te koppelen aan een milieu/maatschappelijk verantwoorde toekomst.

In onze visie op duurzame organisatieontwikkeling, sluiten we aan bij het gedachtegoed van Cradle to Cradle. Analoog aan de gebruikte termen Biosfeer en Technosfeer binnen Cradle to Cradle onderkennen wij de zogenaamde Sociosfeer