Sociogroep

Sociosfeer Principes

In de sociosfeer hanteren we 8 basisprincipes. Deze dienen als referentie bij onze gehele aanpak.

 

1. Upcycling als ontwikkelingsdoel

Persoonlijke groei, als wederzijds belang voor elk individu en het collectief, wordt gezien als kerntaak van de organisatie. Er is een continue gerichtheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het aanboren en ontwikkelen van alle individuele talenten.

 

 

2. Co-creatie als basis voor nieuwe mogelijkheden

In het proces van co-creatie is ieders inbreng waardevol. Het leidt tot gezamenlijk eigenaarschap van het resultaat, waarbij niet meer van belang is, wie wat en in welke mate heeft bijgedragen. Co-creatie is goed bruikbaar voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

 

 

3. Grensdoorbrekend denken als bron voor creativiteit

We weten wat we weten. We weten ook datgene waar we geen kennis van hebben. De uitdaging is om opzoek te gaan naar het gebied waarvan we niet weten dat we het niet weten. Daar liggen de grensdoorbrekende mogelijkheden.

 

 

4. Dienstbaarheid als opvatting voor prestatie

In de keuzes die gemaakt worden weegt expliciet mee, wat de effecten daarvan zijn op het grotere en kleinere geheel (zoals de effecten lokaal, mondiaal en over langere tijd e.d.)

 

 

5. Innerlijke kracht/drive als persoonlijk leiderschapsprincipe

Alleen vanuit intrinsieke motivatie kan echte verandering tot stand komen. De kunst is derhalve om  de individuele en collectieve belangen/drijfveren in lijn te  brengen.

 

 

6. Inclusiviteit als tegendraadse benaderingswijze

Vanuit verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor het geheel, wordt niemand uitgesloten. Ieder heeft talenten om in te zetten, en het meedoen staat daarom centraal.

 

 

7. Vertrouwen als onderlinge gedragshouding

Vertrouwen kan alleen geschonken worden en is een individuele keuze. Binnen sociosfeer is de keuze om vertrouwen te schenken een basishouding.

 

 

8. Open dialoog als preferente communicatievorm

Onbekende mogelijkheden worden alleen ontdekt met nieuwsgierigheid naar de ideeën en argumenten van anderen.