Sociogroep

Sociosfeer

In het gedachtegoed van CradleToCradle worden twee domeinen onderscheiden, waarin recycling en upcycling plaatshebben, de Biosfeer en de Technosfeer. Om te ontdekken wat de C2C-principes kunnen betekenen voor de manier waarop wij naar onze organisaties kijken, introduceren wij naar analogie met C2C een derde domein, de Sociosfeer.

sociosfeer

De Biosfeer, afval is voedsel

De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen. In de biosfeer zorgen planten, dieren en allerlei organismen voor een natuurlijk cyclus van voeden en gevoed worden.

De Technosfeer, grondstof blijft grondstof

De Technosfeer omvat producten en grondstoffen die wel schadelijk zijn voor de natuur (bv chemie en elektronica). Deze kunnen dus niet aan de natuur worden teruggegeven. In de technosfeer worden de producten zodanig ontworpen dat aan het einde van de eerste levenscyclus de afzonderlijke grondstoffen met behoud van volledige waarde, kunnen worden teruggewonnen en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Een prachtige beschrijving en bloemlezing van in praktijk bewezen voorbeelden is te vinden in het boek Cradle to Cradle, afval = voedsel 1

De Sociosfeer, sociale samenhang

Sociosfeer is het domein van de menselijke interactie. Sociosfeer is de kringloop van menselijke verbondenheid en individuele talenten en vermogens. We zijn individuen en kunnen ook niet zonder elkaar. De sociosfeer bevat organisaties die onze werk en leefomgevingen bepalen. In deze werk en leefomgevingen ontstaan relaties en netwerken. In deze onderlinge relaties en netwerken ontwikkelen zich talenten en behoeften. Mensen motiveren elkaar. Organisaties appelleren aan de behoeftes van mensen en gebruiken de talenten. Zonder talent bestaat geen organisatie. 

In de sociosfeer ligt de focus op het waarborgen van individuele en collectieve welzijn, én het versterken van ieders talenten (=waarde).

 


1. Een prachtige beschrijving en bloemlezing van in praktijk bewezen voorbeelden is te vinden in het boek Cradle to Cradle, afval = voedsel. Michael Braungart en William McDonough, oorspronkelijke titel Cradle To Cradle: Remaking The Way We Make Things, Search Knowledge/Scriptum
Link naar de site van de auteur : http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm